381079
381079
innrapportering
2019-03-14T15:56:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om livskvalitet

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en webundersøkelse om livskvalitet i befolkningen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

40 000 personer fra 18 år og oppover er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret til å svare.

I undersøkelsen ønsker vi å få informasjon om hvordan befolkningen opplever egen livskvalitet, sosiale relasjoner, helsesituasjon, og hvor fornøyd de er ved ulike aspekter av livet.

Dette er andre gang en slik undersøkelse blir gjennomført på nasjonalt nivå i Norge, første gang var i 2020.

Hvordan svarer du?

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått tilsendt en lenke i en e-post eller på SMS. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Du finner bruker-ID og passord i e-posten eller brevet du har mottatt.

Det tar ca. 15 minutter å svare på undersøkelsen.

Du kan velge om du vil ha undersøkelsen på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Har du tekniske problemer?

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Hva spør vi om?

Temaene for undersøkelsen er

 • hvor fornøyd du er ved ulike aspekter av livet ditt
 • helse og fysiske plager
 • følelser, tanker og holdninger
 • sosial kontakt med familie og venner
 • arbeids- og studiemiljø
 • bolig og nærmiljø
 • hverdag og fritid

Livskvalitet visualisering

Svarene dine er viktige

Resultater fra undersøkelsen blir publisert i en rapport om livskvalitet i Norge. Vi sammenligner livskvaliteten i ulike grupper, for eksempel unge og gamle, menn og kvinner, personer som er i og utenfor arbeid, og personer med og uten innvandrerbakgrunn. Dataene fra undersøkelsen blir også stilt til disposisjon for forskning.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk om livskvalitet i Norge.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert ett år etter at du har svart på undersøkelsen.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15