381079
381079
innrapportering
2019-03-14T15:56:00.000Z
no

Ikke aktiv

Livskvalitet

Innhold

 • Om rapporteringen

De to første ukene i april gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) en undersøkelse om livskvalitet i Hallingdal på oppdrag fra Regionrådet for Hallingdal.

4 000 hallinger fra 18 år og oppover er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen. Dette er et nybrottsarbeid, da det er første gang en slik undersøkelse blir gjennomført i Norge.

Hvordan svarer du?

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått tilsendt en lenke i en e-post eller på SMS. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Du finner bruker-ID og passord i e-posten du har mottatt.

Det tar 15 til 20 minutter å svare på undersøkelsen. Alle som svarer, er med i trekningen av fem el-sykler, verdi 15 000 kroner per sykkel.

Har du tekniske problemer?

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ved bruk av noen typer smarttelefoner kan det være at du ikke får åpnet lenkene vi sender ut på SMS.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Hva stiller vi spørsmål om?

Temaene for undersøkelsen er:

 • hvor fornøyd du er ved ulike aspekter av livet ditt
 • helse og fysiske plager
 • følelser, tanker og holdninger
 • sosial kontakt med familie og venner
 • arbeids- og studiemiljø
 • bolig og nærmiljø
 • hverdag og fritid

Spørreskjemaet er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som en del av satsningen for bedre målesystem av livskvaliteten i Norge.

Svarene dine er viktige

I Norge har vi begrenset kunnskap om hvordan den enkelte opplever livet. Denne undersøkelsen henter inn informasjon om hvordan hallinger har det, slik at kommunene kan tilrettelegge for gode liv i regionen. Resultater fra undersøkelsen vil også bli brukt til å etablere en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. 

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men dine svar vil bidra til bedre statistikk om livskvalitet.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert ett år etter at du har svart på undersøkelsen.

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00

Andre nettsteder