417566
417566
innrapportering
2020-04-07T11:33:00.000Z
no

Pågår

NORGE I KORONATID

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører undersøkelsen «NORGE I KORONATID» for å se nærmere på hvordan Norge og innbyggerne blir påvirket av covid-19 og den pågående pandemien som er forårsaket av koronaviruset. Norge står overfor store utfordringer som følge av pandemien. Vi ønsker å forstå hvordan denne situasjonen og tiltakene mot smitte påvirker innbyggerne i Norge, og hvordan smitteoverføringen skjer. Det er trukket et tilfeldig utvalg på 10 000 personer i alderen 18 år og oppover fra Folkeregisteret.

Hvordan svarer du?

Det er SSB som gjennomfører undersøkelsen. Du som er trukket ut til å være med, får en e-post fra SSB, og en SMS med invitasjon til å delta.

Undersøkelsen blir gjennomført både som telefon- og webundersøkelse.

Dersom du har fått beskjed om å svare på internett, kan du bruke lenken du har fått via e-post eller SMS. Du kan også klikke på knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten vi har sendt deg. Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon. Hvis du har mistet e-posten med brukernavn og passord, kan du kontakte oss på e-postadressen svar@ssb.no

Dersom du har fått beskjed om å svare på undersøkelsen på telefon, vil en intervjuer ta kontakt med deg om kort tid for å gjennomføre et telefonintervju.

Det vil ta ca. 30 minutter å svare på undersøkelsen.

Svarene dine er viktige

Det er svært viktig at du som er trukket ut, deltar i undersøkelsen. Dersom vi får for få svar, vil vi få mindre sikker informasjon. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen. Du er viktig for oss!

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Innen 31.12.2024 vil kodenummer og fødselsnummer slettes.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler