418252
418252
innrapportering
2020-04-15T13:41:00.000Z
no

Pågår

IKT i husholdningene - En undersøkelse om bruk av internett

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører undersøkelsen IKT i husholdningene for å kartlegge befolkningens tilgang til og bruk av internett.

Undersøkelsen er utarbeidet i et felles europeisk prosjekt i regi av Eurostat (EUs statistikkbyrå). Statistikken kan derfor sammenlignes med tilsvarende statistikk i andre europeiske land.

Vi trenger dine svar

Dersom du er trukket ut til å delta i undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss.

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et webskjema. Du har fått tilsendt en lenke til skjemaet og bruker-ID og passord i e-posten eller brevet du har mottatt. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Skriv da inn bruker-ID og passord som står i e-posten eller brevet.

Det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen.

Dersom du ikke kan gjennomføre undersøkelsen på web, vil du fra uke 18 få tilbud om å svare over telefon. Du kan også ta kontakt for å avtale når vi skal ringe deg.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Du kan ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende en e-post til svar@ssb.no

Hva spør vi om?

Undersøkelsen har blant annet spørsmål om

 • personvern
 • delingsøkonomi
 • netthandel
 • bruk av offentlige nettsider
 • bank- og finanstjenester på nett
 • bruk av sosiale medier, nett-TV, strømmetjenester og nettaviser

Det er også spørsmål om ulike typer elektroniske apparater som kan kobles til internett. Vi spør kun om privat bruk av internett.

 IKT i husholdningene

Svarene dine er viktige

Du er en av 5 000 personer som er trukket fra Folkeregisteret til undersøkelsen. Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen.

Det er frivillig å delta, men det er viktig for oss å få svar fra deg for å få et best mulig resultat.

Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer på undersøkelsen, får vi mindre sikker informasjon om internettbruk blant unge.

Statistikk om bruk av internett er viktig for offentlige myndigheter. Statistikken blir blant annet brukt i beslutninger om digitaliseringen av samfunnet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Eurostat bruker statistikken for å sammenligne internettbruk i europeiske land, og resultatene blir gjengitt i SSBs egne publikasjoner. Universiteter og forskningsmiljøer bruker den til forskning og undervisning. Mediene og interesseorganisasjoner benytter også statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt.
 • Svarene dine bruker vi kun til å lage statistikk, og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert innen 1. april 2023.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen