418252
418252
innrapportering
2020-04-15T13:41:00.000Z
no

Pågår

IKT i husholdningene - En undersøkelse om bruk av internett

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hvert år undersøkelsen IKT i husholdningene for å kartlegge befolkningens tilgang til og bruk av internett.

Undersøkelsen er utarbeidet i et felles europeisk prosjekt i regi av Eurostat (EUs statistikkbyrå). Resultatene fra undersøkelsen blir benyttet til å sammenligne bruk av internett i Norge og i andre europeiske land.

Dette er første gang undersøkelsen i hovedsak blir gjennomført på internett. Resultater fra denne undersøkelsen vil også bli brukt i analyser i SSB for å sikre at nye innsamlingsmetoder gir pålitelige og sammenlignbare data.

Slik deltar du

Dersom du er trukket ut til å delta i undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss.

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et webskjema. Du har fått tilsendt en lenke til skjemaet og bruker-ID og passord i e-posten eller brevet du har mottatt. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Skriv da inn bruker-ID og passord som står i e-posten eller brevet.

Det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen.

Hvis du ikke har tilgang til internett via PC eller mobil, kan du be om å få hjelp fra en venn eller slektning.

Dersom du ikke kan gjennomføre undersøkelsen på web, kan du ta kontakt med oss for å avtale et tidspunkt for telefonintervju.

Hva spør vi om?

Undersøkelsen har blant annet spørsmål om

 • personvern
 • delingsøkonomi
 • netthandel
 • bruk av offentlige nettsider
 • bank- og finanstjenester på nett
 • bruk av sosiale medier, nett-TV, strømmetjenester og nettaviser

Det er også spørsmål om ulike typer elektroniske apparater som kan kobles til internett.

Vi spør kun om privat bruk av internett.

 IKT i husholdningene

Svarene dine er viktige

Du er en av 2 000 personer som er trukket fra Folkeregisteret til undersøkelsen. Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen.

Det er frivillig å delta, men det er viktig for oss å få svar fra deg for å få et best mulig resultat.

Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer på undersøkelsen, får vi mindre sikker informasjon om internettbruk blant unge.

Statistikk om bruk av internett er viktig for offentlige myndigheter. Statistikken blir blant annet brukt i beslutninger om digitaliseringen av samfunnet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Eurostat bruker statistikken for å sammenligne internettbruk i europeiske land, og resultatene blir gjengitt i SSBs egne publikasjoner. Universiteter og forskningsmiljøer bruker den til forskning og undervisning. Mediene og interesseorganisasjoner benytter også statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt.
 • Svarene dine bruker vi kun til å lage statistikk, og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert innen 1. april 2022.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen