396671
396671
innrapportering
2019-09-03T15:13:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om grensehandel

Innhold

 • Om rapporteringen

Undersøkelse om grensehandel

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om grensehandel. Formålet er å få mer kunnskap om befolkningens kjøp av varer og tjenester på dagsreiser til utlandet.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 6000 personer i alderen 16-79 år.

SSB utfører undersøkelsen med finansiell støtte fra Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, og den vil inngå i offisiell statistikk.

Hvordan svarer du?

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått tilsendt en lenke i en e-post eller på SMS. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Du finner bruker-ID og passord i e-posten du har mottatt.

Det tar kun noen få minutter å svare på spørreskjemaet.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Hvis du ikke får åpnet lenkene vi sender deg på SMS, kan det skyldes at du har en type smarttelefon som ikke tillater dette.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Svarene dine er viktige

Det er viktig at du som er trukket ut deltar i undersøkelsen, selv om du ikke har vært på dagsturer til utlandet. Det er frivillig å delta, men dine svar bidrar til bedre resultater og analyser om befolkningens grenshandelsvaner.

Utvalget er trukket slik at det skal representere hele Norges befolkning i den aktuelle aldersgruppen. Vi kan ikke kan erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert ett år etter at du har svart på undersøkelsen.

For at intervjuet skal bli så kort som mulig, henter vi noen opplysninger om deg fra offentlige registre SSB har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret og opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00. Lør: 10.00-16.00