Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn nøkkeltall og FoU-statistiske data fra forskningsinstitutter som er underlagt retningslinjer for statlig grunnfinansiering. Dette er etter avtale med Norges forskningsråd.

Svarene deres er viktige

Opplysninger som dere rapporterer i del 1-4, blir bearbeidet og gjort tilgjengelig på instituttnivå i Forskningsrådets årsrapporter. Opplysningene vil også bli benyttet for beregning av indikatorer som blir brukt i datagrunnlaget for utregning av resultatbasert grunnbevilgning for instituttsektoren. Del 5 vil bare bli benyttet til statistiske formål.

Følgebrev, skjemaer og veiledning

Frist for rapportering er fredag 5. april 2024

For at Norges forskningsråd skal få et godt grunnlag for en strategisk styring av forskningsinstituttene, og for å beregne den resultatbaserte grunnfinansieringen, trenger vi nøkkeltall fra forskningsinstitutter som er underlagt retningslinjer for statlig grunnfinansiering. Vi innhenter også FoU-statistiske data som blir benyttet til å lage statistikk om forskning og utvikling (FoU).

Dere skal gi opplysninger om

  • økonomiske nøkkeltall
  • personalmessige nøkkeltall
  • resultater fra forskningsaktiviteten
  • FoU-statistiske data

Forskningsinstitutter som er underlagt retningslinjer for statlig grunnfinansiering og enkelte andre institusjoner med FoU.