Gå til undersøkelse

Svarene dine er viktige

Vi trenger svar fra deg for å lage og publisere statistikk om kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. 

I undersøkelsen ønsker vi å få informasjon om interesse for politikk, holdninger til politiske saker og partivalg.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt for å publisere statistikk og analyse, både hos SSB og ISF. 

Vi spør om

 • politisk interesse
 • om du har stemt ved kommunestyre- og fylkestingsvalget
 • partivalg
 • saker som var viktige for din stemmegivning
 • hvordan du har skaffet deg informasjon om valget
 • tillit til politikere og andre offentlige aktører
 • holdninger til ulike politiske saker

Det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen, men tidsbruken varierer noe fra person til person.

4 000 personer i stemmeberettiget alder er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret til å delta i undersøkelsen. Halvparten av disse var også trukket ut i en tilsvarende undersøkelse i 2019.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta, men det er viktig å få akkurat dine svar for å få best mulig statistikk om valg i Norge.

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, blir du invitert til å delta ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått et brev i Altinn eller per post, i tillegg til en SMS fra SSB. I brevet i Altinn finner du en lenke til skjemaet du skal fylle ut. I brevet sendt per post, kan du gå inn på lenken som står i brevet. Du kan også klikke på «Gå til undersøkelse» øverst på denne nettsiden for å svare. Du finner bruker-ID og passord i brevet du har fått i Altinn eller per post.

Du kan velge om du vil svare på undersøkelsen på bokmål eller nynorsk.

Det er også mulig å svare på undersøkelsen på telefon. Ta kontakt med oss, så avtaler vi et passende tidspunkt for å gjennomføre intervjuet.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ta kontakt med oss på telefon 62 88 56 08 eller på e-post svar@ssb.no hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse, så hjelper vi deg.

 • Alle som jobber i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet, frem til 2028.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre nettsider om personvern.
 • For at undersøkelsen skal være så kort som mulig, benytter vi opplysninger om deg og din husstand fra offentlige registre. Dette gjelder opplysninger i perioden 2023-2028 (2023-2025 for de som har deltatt i Lokalvalgundersøkelsen i 2019). I tillegg til opplysninger fra Folkeregisteret gjelder det opplysninger om utdanning som SSB årlig henter inn fra skoler, fylker og Lånekassen, opplysninger om arbeid, inntekt, formue, trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og Nav, opplysninger om innvandrerbakgrunn fra Folkeregisteret og opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall. Dersom du deltok i Lokalvalgundersøkelsen i 2019, vil vi koble svarene dine med det du svarte i 2019.
 • Etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle navn og adresser og fødselsnummer fjernes. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer. Fordi vi ønsker å kontakte deg igjen på et senere tidspunkt, vil vi oppbevare fødselsnummeret ditt, men helt atskilt fra svarene du har gitt. Innen 2028 vil også kodenummer og fødselsnummer slettes. De som har vært med i undersøkelsen siden 2019, vil få kodenummer og fødselsnummer slettet i 2025. ISF vil bare motta avidentifiserte resultater. Det avidentifiserte datamaterialet vil bli oppbevart av SSB og forskerne ved ISF, slik at det er mulig for samfunnsforskere å kunne gjøre sammenligninger med senere valgundersøkelser.

Har du flere spørsmål?

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden. 

Du kan ta en pause når du ønsker det og fortsette senere. Du benytter den samme lenken og kommer inn igjen i skjemaet på samme sted som du avsluttet sist.

Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi ønsker svar fra alle som er trukket ut. Det gjelder også dersom du ikke har stemt i valget eller ikke er interessert i politikk.