Svarene dine er viktige

Resultatene fra undersøkelsen gir kunnskap om hvor mange som utfører ubetalt frivillig arbeid i Norge. Norske myndigheter og forskningsmiljøer bruker resultatene til å forstå hva slags innflytelse frivillig innsats har i samfunnet, for eksempel innen integrering, beredskap, helse og livskvalitet.

For at vi skal få et riktig bilde av frivilligheten i Norge, er det viktig at så mange som mulig deltar i undersøkelsen. Vi trenger svarene dine uansett om du utfører frivillig arbeid eller ikke.

Du vil få spørsmål om du har deltatt i frivillig arbeid innen kultur og idrett, velferdstjenester, nabolag og skole, eller gitt hjelp til nærstående med omsorgsbehov. Du vil også få spørsmål om du har uført frivillig arbeid for politiske partier, tro- og livssyns organisasjoner og om du er medlem av disse.

Det tar vanligvis 10 minutter å gjennomføre undersøkelsen, men dette vil variere fra person til person.

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta et informasjonsbrev i Altinn eller et brev i posten fra oss. Hvis du er under 18 år, vil foresatte også motta et informasjonsbrev. I løpet av den nærmeste tiden vil en av intervjuerne våre ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for mer informasjon. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av intervjuerne våre, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 4 000 personer fra Folkeregisteret, som representerer et tverrsnitt av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut, mottar SMS og informasjonsbrev fra SSB.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine bidrar til å sikre pålitelig kunnskap om frivillig innsats i Norge.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.

Har du flere spørsmål?

Fant du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på svar@ssb.no eller 62 88 56 08.