Svar på undersøkelsen

Svarene dine er viktige

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) benytter statistikken til å ta beslutninger om digitaliseringen av samfunnet. Statistikken er også viktig for andre offentlige myndigheter, universiteter, forskningsmiljøer, mediene og interesseorganisasjoner. Resultatene blir gjengitt i SSBs egne publikasjoner.

3 av 4 nordmenn (16-79 år) bruker sosiale medier nesten hver dag. Hvert år svarer mange på SSBs undersøkelse om bruk av internett. Det gjør at vi i SSB kan lage statistikk om det norske samfunnet - for befolkningen politikere og media. Takk for at du tar deg tid til å svare.

Vi spør blant annet om

  • arbeid og helse
  • aktiviteter på nett
  • netthandel
  • bruk av offentlige nettjenester
  • bruk av kunstig intelligens

Det tar omtrent 20 minutter å svare på undersøkelsen.

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et webskjema. Du kan svare via brevet du har mottatt fra oss i Altinn. Alle som har reservert seg mot digital informasjon fra det offentlige, får brev i posten.

Dersom du ikke har mulighet til å gjennomføre undersøkelsen på web, kan du ta kontakt med oss på telefon 62 88 56 08 eller e-post svar@ssb.no for å avtale et telefonintervju.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Du er en av 5 500 personer som er trukket fra Folkeregisteret til undersøkelsen. Vi kan ikke intervjue alle i Norge og har derfor trukket et tilfeldig utvalg som representerer den norske befolkningen.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt.
  • Svarene dine bruker vi kun til å lage statistikk, og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.
  • Alt datamateriale blir anonymisert innen 1. mai 2026.

Har du flere spørsmål?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden