Rapportering i Altinn for utenlandske statsborgere

Det er flere muligheter for utenlandske rapportører å bruke Altinn.

  • Innlogging i Altinn krever at personen enten har et norsk fødselsnummer eller et D-nummer.
  • Alle som har norsk bank ID kan også logge seg på med den identen.

Rekvirering av D-nummer ved behov for delegering i Altinn

Brønnøysundregistrene som administrerer Altinn-løsningen har nå mulighet til å rekvirere

D-nummer.

Det er i de tilfeller hvor en rolleinnehaver i en enhet ønsker å delegere rapporteringsoppgaver i Altinn til en person som ikke allerede har norsk fødselsnummer eller D-nummer.

Søknad om D-nummer på dette grunnlaget sendes Brønnøysund v/Enhetsregisteret på egen blankett. Enhetsregisteret behandler søknaden om tildeling av D-nummer, og søknaden må sendes inn på papir.

Du finner blanketten her: http://www.brreg.no/blanketter/d-nummer_last_ned.html

  • Hvem kan BankID utstedes til[i]

BankID kan utstedes til:

  • fysiske personer som har eller disponerer en konto i vedkommende bank (PersonBankID),
  • juridiske personer (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området, og som har konto i vedkommende bank (BrukerstedsBankID),
  • fysiske personer (brukere) som er ansatt hos eller utfører oppgaver for en juridisk person (privat eller offentlig virksomhet og forvaltning) som er registrert i Enhetsregisteret eller et tilsvarende offentlig register innenfor EØS-området (AnsattBankID). Virksomheten skal ha konto i vedkommende bank.

BankID kan ikke utstedes til personer under 15 år. I særlige tilfeller kan FNO Servicekontor likevel tillate at BankID utstedes til personer under 15 år. FNO Servicekontor kan fastsette nærmere vilkår for slik utstedelse.

  • Virksomhetssertifikat (programvarebasert ID – SoftID)

En alternativ løsning er at ditt foretak rekvirerer et virksomhetssertifikat, hvis de ikke allerede har det. Det bør alltid sjekkes om foretaket allerede bruker virksomhetssertifikat til annen rapportering gjennom Altinn i så fall er det ikke nødvendig med D-nummer

Denne innloggingsmetoden er koblet til organisasjonsnummer og ikke til fødselsnummer. Man kan kun jobbe for virksomheten eller dens underenheter, det vil si ikke på vegne av klienter. Roller må delegeres til virksomhetsbruker for at disse skal kunne representere virksomheten. Virksomhetsbrukere er forhindret fra å bruke enkelte skjema som krever personlig innlogging. Det kan også være en del eldre skjema og tjenester i Altinn som ikke er tilgjengelige for virksomhetsbrukere.

Velg Logg inn > Jeg har Virksomhetssertifikat. Klikk så på knappen Fortsett, velg et sertifikat du har installert og du kommer til en ny side hvor du taster inn brukernavn og passord.

De virksomhetssertifikatene som kan benyttes i Altinn leveres av Buypass og Commfides.

Se også: http://www.buypass.no/bedrift/produkter-og-tjenester/buypass-virksomhetssertifikat

Commfides e-ID

Ditt verktøy for å identifisere deg selv på nett.

Hva er Commfides e-ID?

Commfides e-ID er ditt elektroniske identitetsbevis og fungerer som din personlige ID på nett, på lik linje med førerkortet og passet ditt.

Hva kan jeg benytte min e-ID til?

Du kan bruke Commfides e-ID til å logge deg inn på de offentlige tjenestene på nett.

Commfides e-ID åpner dører til online-tjenester såsom Altinn, Nav, Skatteetaten, Lånekassen, Mine resepter, Samordnet opptak, Legemiddelverket og en rekke kommuner (sjekk om din kommune også er med på linken nedenfor).

Eksempler på bruksområder er levering av selvangivelsen, rapportering til offentlig etat, søknader til offentlig etat m.fl. Med Commfides e-ID får du tilgang til tjenester på alle sikkerhetsnivåer i Altinn.

Commfides e-ID leveres på en minne-pinne med 8G minne.

For fullstendig liste over tjenester du kan logge deg inn på med Commfides e-ID, klikk på linken: http://www.difi.no/artikkel/2011/05/virksomheter-som-benytter-id-porten

Her kan du bestille: https://www.commfides.com/Bestill-Commfides-e-ID.html

Pris og betingelser finner du her: https://www.commfides.com/e-ID/Priser.html

[i] Se Regler om BankID . Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i FNO Servicekontor 6. september.2011