Publikasjon

Rapporter 2016/28

Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg

Ein sosioøkonomisk analyse

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Tannhelse blant vaksne i Sverige og Noreg. Ein sosioøkonomisk analyse

Ansvarlige

Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad

Serie og -nummer

Rapporter 2016/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emner

Helsetjenester, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9391-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9390-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

89

Målform

Non

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt