Publikasjon

Rapporter 2014/20

Låg inntekt og tannhelse

Innhald

Om publikasjonen

Tittel

Låg inntekt og tannhelse

Ansvarlege

Trond Ekornrud, Arne Jensen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/20

Utgivar

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgivar

Helse- og omsorgsdepartementet

Emne

Helsetjenester, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8930-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8929-3

ISSN

1892-7513

Tal sider

66

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt