Verdien av boligkonsumet; hvem har mest og hvem betaler?

Les artikkel i fulltekst
https://regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2002-2/id145338/sec6
Språk
Norsk
Kategori
Bidrag i offentlig utredning eller melding
Kilde
NOU
Utgiver
Kommunal- og regionaldepartementet
Publisert
Nummer
2