Ny evaluering av Tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere

Les artikkel i fulltekst
http://www.afi.no/modules/module_123/proxy.asp?I=4852&C=1&D=2&mids=
Språk
Norsk
Kategori
Rapport eller bidrag i rapport
Kilde
AFI-rapport
Publisert
Volum
1
Forfattere
Angelika Schafft
, T. Zhang
, Torbjørn Skardhamar