Hvordan skal arbeidstilbudseffekter tallfestes? En oversikt over den mikrobaserte arbeidstilbudsforskningen i Statistisk sentralbyrå

Språk
Norsk
Kategori
Norsk tidsskriftartikkel
Kilde
Norsk Økonomisk Tidsskrift
Publisert
Volum
118
Sider
22-53