Etterspørrernes rolle i et deregulert kraftmarked

Språk
Norsk
Kategori
Bokkapittel
Kilde
Energi og miljø ved et tidsskille - samfunnsfaglige perspektiver fra forskningsprogrammet SAMRAM
Utgiver
Norges forskningsråd
Publisert
Sider
93-107
By, land
Oslo
Forfattere
Torstein Arne Bye
, Bente Halvorsen
, Bodil Merethe Larsen
,
, Runa Nesbakken
, Bodil Merethe Larsen
, Ø. Døhl
Redaktør
A.Ø. Røvik