253464_tabell_266648_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/energibalanse/aar-forelopige
253464_tabell_266648
statistikk
2016-05-20T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
false
Statistikkenviser samlet energibruk i Norge i blant annet industri, husholdninger og transport. Energibruken økte fra 2014 til 2015.

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse2015, foreløpige tall

Innhold

Energivarebalanse for Norge. Nest siste år
2014
Kull (1 000 tonn)Koks (1 000 tonn)Petrolkoks (1 000 tonn)Biobrensel og avfall (1 000 tonn oljeekvivalenter)Råolje (1 000 tonn)Bensin (1 000 tonn)Parafin (1 000 tonn)Mellomdestillater (1 000 tonn)Tungolje (1 000 tonn)1LPG/NGL (1 000 tonn)Naturgass/LNG (mill. Sm³)Annen gass (1 000 tonn oljeekvivalenter)2Elektrisitet (GWh)Fjernvarme (GWh)
1Spillolje og spesialavfall er inkludert.
2Omfatter jernverksgass, raffinerigass og brenngass. Biogass er med i kolonnen for biobrensel / avfall fra og med året 2014
3Leveranser i norske havner til skip i utenriksfart uansett skipets nasjonalitet.
4Omfatter husholdninger, tjenesteytende sektorer, bygg og anlegg, jordbruk, fiske og forsvar.
5Kull og koks brukes hovedsakelig som reduksjonsmiddel i industrien, men dette regnes som energiforbruk siden disse industriprosessene genererer gasser som kan utnyttes til energiformål.
1 Total produksjon1 67501911 27773 5939 0677457 0221 8078 001112 7991 038141 9686 281
1.1 Produksjon av primær energi1 675001 27773 5934 0400007 574112 799000
1.2 Produksjon av sekundær energi00191005 0277457 0221 80742701 038141 9686 281
2 Import7614554051581 1813955361 0931 173225006 3470
3 Eksport1 6080671761 9016 9361282 7551 5766 670106 730021 9320
4 Internasjonal bunkers00000049121114701000
4.1 Internasjonal sjøfart bunkers3000000021114701000
4.2 Internasjonal luftfart bunkers0000004910000000
5 Lagerendringer (+ = nedgang, - = økning)-252-13038814757-814330000
6v Brutto innenlands tilgang (1+2-3-4+5)8034575151 41813 2622 6737195 1421 2711 5906 0681 038126 3836 281
8v Omvandling69102054212 6561 10112866883525647011086712
9 Eget forbruk i energinæringer0000000258034 5105698 8338
10 Svinn00050000008347 6371 585
11 Statistiske feil (6-8-9-10-12)-1711831060566312895284307-33000
12 Netto innenlands forbruk inkl. råstoff75223748487109094624 1211531 0241 113324109 0464 676
12.1 Netto innenlands energiforbruk, uten råstoff6722373187109094624 121153149499324109 0464 676
13 Industri og bergverk6722373024400118910711231032444 055588
14 Transport00012608863973 08331214206980
15 Andre sektorer400150102365849153646064 2934 088
16 Energi brukt som råstoff5800453000000875614000
16.1 I produksjon av av kjemiske råvarer0022000000873614000
16.2 I annen industri80043100000010000
Memo1 Memo1: naturgass faklet på oljefelter og terminaler0000000000436000

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB