IKT løsninger skal som være universelt utformet. Kravene er fastsatt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger (lovdata.no).

Tilsynet for universell utforming har informasjon om universell utforming i offentlige anskaffelser (uutilsynet.no). Hos Uu-tilsynet finner du også mer informasjon om regelverket knyttet til universell utforming av IKT-løsninger (uutilsynet.no).

Nedenfor følger en liste over punkter med krav som eventuelle leverandører må oppfylle dersom de ønsker å levere en IKT-løsning til SSB.

Disse kravene til teknisk tilgjengelighet danner deler av fundamentet for universell utforming (UU) av IKT-løsninger, og stilles som krav ved anskaffelse av både interne og eksterne løsninger.

Kravliste

Dette er minstekravene til leveranse. Konkrete krav vil være omtalt i hver enkelt anskaffelse, da kravene kan variere noe. Dersom tilbudet ikke støtter kravene kan tilbudet bli avvist.

 1. Overordnet krav - EN 301 549
  Løsningen bør være i tråd med WAD (Web Accessibility Directive) standarden EN 301 549 (etsi.org), og fremtidige lovpålagte versjoner av den, slik at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke den.

 2. WCAG 2.1 nivå A og AA
  Løsningen bør være i tråd med WCAG 2.1 nivå A og AA (uutilsynet.no) og fremtidige lovpålagte versjoner av denne standarden, slik at flest mulig, uansett funksjonsnedsettelse, skal kunne bruke den.

 3. Sjekkliste
  Leverandøren bes bruke sjekklisten fra W3C (w3.org) for å dokumentere støtten for WCAG 2.1 nivå A og AA. Alternativt kan oppdatert Accessibility Conformance Report (ACR) med bl.a. Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) brukes.

 4. Støtte for skjermlesere og forstørrelsesprogramvare
  Leverandøren bes angi hvilke skjermlesere og forstørrelsesprogramvare som løsningen støtter med navn, versjon og knytning til nettleser og operativsystem. Angi også eventuelle andre tekniske hjelpemidler som løsningen støtter.

 5. Standarder og retningslinjer
  Leverandøren bes beskrive hvordan løsningen ivaretar WAI-ARIA,  ATAG, og andre relevante standarder og retningslinjer. Eksempler kan være HTML5 og CSS3, etc.

 6. Tilgang til tilbudt løsning (kan være med om vurdert hensiktsmessig)
  Leverandør bes gi SSB tilgang til et testmiljø med relevant testdata for tilbudt løsning. Dette vil være gjenstand for ekspertvurderinger av universell utforming av IKT og eventuelt gjennomføring av brukervennlighets- og tilgjengelighetstester med reelle brukere/SSB-ansatte.

 7. Avvik
  Avvik fra WCAG 2.1 nivå, A og AA bør ha en tydelig prioritering og tilhørende framdriftsplan for når de utbedres og implementeres i tilbudt løsning. Leverandør bes legge ved sin plan.

 8. Kompetanse på universell utforming
  Leverandøren bes dokumentere hvilken kompetanse de har på universell utforming av IKT og hvordan denne er brukt eller skal brukes i tilbudt løsning.