Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, innvandrernes boforhold (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. november 2002 2001 Ikke-vestlige innvandrere bor trangt