Monitor for sekundærflytting

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Mer bofaste flyktninger Artikkel 28. juni

    Personer med flyktningbakgrunn flytter i mindre grad enn tidligere fra der de blir bosatt og til andre steder av landet. De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene.