Holdninger til innvandrere og innvandring

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Holdninger til innvandrere og innvandring 2023 Artikkel 27. juni

    Denne rapporten presenterer resultater fra Statistisk sentralbyrås (SSBs) undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført i januar-februar 2023. Undersøkelsen i dagens form er blitt gjennomført siden 2002.

  2. Undersøkelsen om holdninger til innvandrere og innvandring 2022 Artikkel 27. juni

    Dette dokumentasjonsnotatet beskriver gjennomgang og revisjon av SSBs undersøkelse om holdninger til innvandrere og innvandring som ble gjennomført i 2022.

2021

  1. Holdninger til innvandrere og innvandring Artikkel 14. desember

    Holdninger til innvandrere og innvandring har de siste årene gått i retning av å bli stadig mer positive, og resultatene av årets undersøkelse viser at denne trenden fortsetter.