Rapporter 2009/36

Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken

Innvandrere i norske kommuner

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrken

Ansvarlig

Silje Vatne Pettersen

Serie og -nummer

Rapporter 2009/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7662-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

382

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt