Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,3 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,1 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Tolvmånedersvekst Tremåneders glidende gjennomsnitt
Mar. 2014 5.7 5.6
Apr.2014 5.6 6
Mai2014 5.5 5.8
Jun.2014 5.3 5.2
Jul.2014 5.4 5
Aug.2014 5.3 5.3
Sep.2014 5.4 5.6
Okt.2014 5.4 5.9
Nov.2014 5.2 5.5
Des.2014 5.4 5.3
Jan.2015 5.6 5.2
Feb.2015 5.5 6.0
Mar. 2015 5.8 6.5
Apr.2015 5.7 7.1
Mai2015 5.9 6.4
Jun.2015 5.8 5.7
Jul.2015 5.7 4.7
Aug.2015 5.8 4.6
Sep.2015 5.5 4.7
Okt.2015 5.5 4.7
Nov.2015 5.4 4.6
Des.2015 5.4 4.5
Jan.2015 5.3 4.6
Feb.2015 5.2 4.9
Mar. 2016 4.9 5.4
Apr.2016 5.1 5.6
Mai2016 4.8 5.6
Jun.2016 5.0 5.1
Jul.2016 5.0 4.9
Aug.2016 5.0 4.9
Sep.2016 5.1 5.3
Okt.2016 5.2 5.2
Nov.2016 5.0 4.7
Des.2016 4.9 4.4
Jan.2017 5.1 4.6
Feb.2017 5.1 5.6
Mar. 2017 5.3

Publikums innenlandske bruttogjeld var 5 217 milliarder kroner ved utgangen av mars.

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 3 110 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 6,8 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 6,6 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 641 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 2,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 2,1 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst i kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningens innenlandske bruttogjeld utgjorde 467 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 6,2 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 6,4 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak samlet

Av publikums innenlandske bruttogjeld var 80 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mars. Dette beløp seg til 4 180 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,4 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,3 prosent måneden før.

Sterkere vekst i obligasjonsgjelden

Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 9,2 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 5,1 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i publikums sertifikatgjeld var -13,9 prosent fram til utgangen av mars, ned fra -2,4 prosent fram til utgangen av februar.