Publikasjon

Rapporter 2016/38

Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Virkninger av jobbskattefradrag på innvandreres arbeidstilbud

Ansvarlig

Manudeep Bhuller, Ola Vestad og Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Rapporter 2016/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings-, og inkluderings¬departementet (BLD)

Emner

Sysselsetting, Arbeid og lønn

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9445-7

ISBN (trykt)

978-82-537-9444-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

51

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt