Publikasjon

Rapporter 2012/32

Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia

Hvor mange er i arbeid eller utdanning?

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia. Hvor mange er i arbeid eller utdanning?

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2012/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet

Emner

Sysselsetting, Utdanning, Arbeid og lønn

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8522-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8521-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt