Publikasjon

Rapporter 2004/24

Sesongjustering av hovedseriene i AKU

Dokumentasjon av ny metode og resultater

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Sesongjustering av hovedseriene i AKU. Dokumentasjon av ny metode og resultater

Ansvarlig

Jørn Ivar Hamre

Serie og -nummer

Rapporter 2004/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-6693-9

ISBN (trykt)

82-537-6692-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt