Publikasjon

Rapporter 2005/10

Han jobber, hun jobber, de jobber

Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Han jobber, hun jobber, de jobber. Arbeidstid blant par av småbarnsforeldre

Ansvarlig

Hege Kitterød

Serie og -nummer

Rapporter 2005/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

82-537-6776-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

60

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt