Publikasjon

Rapporter 2012/30

Arbeidstilbud blant innvandrere

Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidstilbud blant innvandrere. Effektivitets- og fordelingsvirkninger av skattereformer

Ansvarlige

Manudeep Bhuller, Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Rapporter 2012/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Arbeid og lønn

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8518-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8517-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt