Framskriving av befolkningen etter kjønn, alder og ekteskapelig status 1985-2050

Les artikkel i fulltekst
http://www.ssb.no/a/histstat/rapp/rapp_198622.pdf
Språk
Norsk
Kategori
Rapport eller bidrag i rapport
Publisert
Forfatter
Øystein Kravdal