287400
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
287400
statistikk
2017-10-20T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

953

konkursar i 3. kvartal 2017

Opna konkursar
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
Opna konkursar i alt1 0311 2541 124953
Føretakskonkursar785935877733
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak246319247220
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd276370333252
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner228247247184

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter fylke og kvartal

Opna konkursar, etter fylke og kvartal
20162017
I alt1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016I alt1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 2017
I alt4 5441 1631 3529981 0313 3311 2541 124953
 
Østfold24863615965195766356
Akershus48611715899112337132103102
Oslo820181264172203549184205160
Hedmark12735452621107314531
Oppland1213635252581352422
Buskerud25081754549184706747
Vestfold19956555038164655841
Telemark13740392335105393729
Aust-Agder993427191961222613
Vest-Agder18251463847137604433
Rogaland38889126898431011110891
Hordaland605159182155109387155117115
Sogn og Fjordane42138111037101215
Møre og Romsdal19349523656129544233
Sør-Trøndelag22358565455200796853
Nord-Trøndelag782223181577342023
Nordland17643483649131493646
Troms - Romsa1182736312491342829
Finnmark - Finnmárku50916121346131914
Svalbard100011010
Ikkje opplyst100012110

Tabell 2 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
3. kvartal 20163. kvartal 2017
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt713285733220
 
Jordbruk, skogbruk og fiske56610
Bergverksdrift og utvinning0030
Industri406397
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn2000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2020
Byggje- og anleggsverksemd18010317379
Varehandel, reparasjon av motorvogner1671817113
Transport og lagring28434224
Overnattings- og serveringsverksemd897809
Informasjon og kommunikasjon248134
Finansierings- og forsikringsverksemd9160
Omsetning og drift av fast eigedom362411
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting47175118
Forretningsmessig tenesteyting34295025
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning78123
Helse- og sosialtenester6764
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar147129
Anna tenesteyting208238
Lønt arbeid i private hushald0100
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst31436

Tabell 3 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
3. kvartal 20163. kvartal 2017
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt9983 453 2912 7849534 521 1793 811
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak7133 283 8542 5347334 324 0633 579
 
Jordbruk, skogbruk og fiske531 1764614 06514
Bergverksdrift og utvinning0:03:16
Industri40750 23850739493 800305
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn2:24000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:12:569
Byggje- og anleggsverksemd180870 866649173646 583559
Varehandel, reparasjon av motorvogner167723 3303751711 511 061682
Transport og lagring28200 0101154273 435102
Overnattings- og serveringsverksemd89245 56238480226 520369
Informasjon og kommunikasjon2440 04936139 2138
Finansierings- og forsikringsverksemd9038627011
Omsetning og drift av fast eigedom3657 44284161 30710
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting47159 11316151227 278119
Forretningsmessig tenesteyting34132 04211150408 094687
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning7022128441
Helse- og sosialtenester60256019
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1411 963151222 25638
Anna tenesteyting2018 295592324 44930
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst3:..3:..
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar285169 437250220197 116232
 
Jordbruk, skogbruk og fiske612 37871010 7357
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri61 728471 1712
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd10356 577937955 34459
Varehandel, reparasjon av motorvogner1831 841131332 38419
Transport og lagring4330 781422439 65545
Overnattings- og serveringsverksemd76 0427925 67933
Informasjon og kommunikasjon82 617941 4562
Finansierings- og forsikringsverksemd1..1000
Omsetning og drift av fast eigedom2:21:1
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting175 68411188 75711
Forretningsmessig tenesteyting2912 363292517 30436
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning8:73:2
Helse- og sosialtenester7:13403
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar71 076592 4006
Anna tenesteyting82 861581 6996
Lønt arbeid i private hushald1..1000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst1445316530

Tabell 4 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
3. kvartal 20163. kvartal 2017
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt670352154633379711374143623795
 
Østfold40191042544337112
Akershus623813515694019415
Oslo1157720837126732513312
Hedmark2112410421124203
Oppland15571021785211
Buskerud25157111391774110
Vestfold3419831328164305
Telemark146340118123111
Aust-Agder11242121043003
Vest-Agder241441322185323
Rogaland5014844136131122313
Hordaland111212686138946197413
Sogn og Fjordane95861011342124
Møre og Romsdal2811152424122433
Sør-Trøndelag376864441186818
Nord-Trøndelag1815431322112252
Nordland287524539169374
Troms - Romsa211252031887021
Finnmark - Finnmárku71112011152202
Svalbard000000000000

Tabell 5 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
3. kvartal 20163. kvartal 2017
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt998285167000251709532201710111740
 
Østfold591704000110561204400000
Akershus9935062002001022906810310
Oslo1725201150032016033012600100
Hedmark26402100010311002100000
Oppland25100150000022401700100
Buskerud45200250000047803900000
Vestfold501303400120411302800000
Telemark23801400010291001800100
Aust-Agder1980110000013301000000
Vest-Agder381112400110331102100100
Rogaland893205000430912806100200
Hordaland155330111007401152308900210
Sogn og Fjordane112090000015201300000
Møre og Romsdal3680280000033702400110
Sør-Trøndelag541503700200531104100010
Nord-Trøndelag1800180000023102200000
Nordland3660280020046413900200
Troms - Romsa3180210002029901800200
Finnmark - Finnmárku123070020014201100100
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst000000000000000000

Tabell 6 
Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Rolleinnehavarar i personleg eigde føretak, etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2016
Innehavarar i einskildpersonføretak inkl. personlege konkursarDeltakarar i ansvarlege selskap og selskap med delt ansvar
I altMennKvinnerI altMennKvinner
Alder
I alt1 2361 108128392613
16-24 år23176000
25-44 år6705947620119
45-66 år5184754314113
67 år eller eldre25223541
 
Landbakgrunn
I alt1 2361 108128392613
Noreg6966346225169
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand365322431091
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS17515223413
 
Utdanningsnivå
I alt1 2361 108128392613
Grunnskule369331381064
Vidaregåande41737740972
Høgare utdanning, låg10594111174
Høgare utdanning, høg27252312
Anna31828137651
 
Næring
I alt1 2361 108128392613
Jordbruk, skogbruk og fiske29281000
Bergverksdrift og utvinning220000
Industri27243000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning000000
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd440000
Byggje- og anleggsverksemd50649214000
Varehandel, reparasjon av motorvogner877710000
Transport og lagring16615313000
Overnattings- og serveringsverksemd433013000
Informasjon og kommunikasjon37370000
Finansierings- og forsikringsverksemd110000
Omsetning og drift av fast eigedom761000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting74668000
Forretningsmessig tenesteyting1048024000
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000000
Undervisning18162000
Helse- og sosialtenester15114000
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetarr29254000
Anna tenesteyting31724000
Lønt arbeid i private hushald110000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Uoppgitt55487392613

Tabell 7 
Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring

Opna konkursar. Eigarar i aksjeselskap (AS og ASA), etter kjønn, alder, landbakgrunn, utdanningsnivå og næring
2016
I altMennKvinner
Alder
I alt4 8303 7521 078
Under 16 år15105
16-24 år1047826
25-44 år1 8451 394451
45-66 år2 2491 771478
67 år eller eldre617499118
 
Landbakgrunn
I alt4 8303 7521 078
Noreg3 9513 091860
EU/EØS (utanom Noreg), USA, Canada, Australia, New Zealand492375117
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania (utanom Australia og New Zealand), Europa utanom EU/EØS387286101
 
Utdanningsnivå
I alt4 8303 7521 078
Grunnskule836632204
Vidaregåande2 0771 646431
Høgare utdanning, låg1 083794289
Høgare utdanning, høg52543590
Anna30924564
 
Næring
I alt4 8303 7521 078
Jordbruk, skogbruk og fiske20155
Bergverksdrift og utvinning220
Industri32125863
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvatnsforsyning22193
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd220
Byggje- og anleggsverksemd75466589
Varehandel, reparasjon av motorvogner946603343
Transport og lagring1 2651 088177
Overnattings- og serveringsverksemd399260139
Informasjon og kommunikasjon24719750
Finansierings- og forsikringsverksemd28235
Omsetning og drift av fast eigedom16513629
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting24319053
Forretningsmessig tenestetying20517233
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvaltning000
Undervisning27189
Helse- og sosialtenester271413
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar644321
Anna tenesteyting833845
Lønt arbeid i private hushald000
Internasjonale organisasjonar og organ000
Uoppgitt1091

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for regnskapsstatistikk

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB