SSBs publikasjoner

Treff (6718)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fylkesvise klimagassutslipp oppdatert Artikler Natur og miljø
Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 Notater 2017/16 Natur og miljø
Fedrekvoten – mer populær enn noen gang SSB analyse 2017 Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet
Norge og de ville dyrene SSB analyse 2017 Jord, skog, jakt og fiskeri
Phasing out coal and phasing in renewables – good or bad news for arctic gas producers? Discussion Papers no. 856 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Staten betaler 14 milliarder for private spesialisttjenester SSB analyse 2017 Helse
Dokumentasjon av «LOTTE-Barn»: En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage Notater 2017/15 Utdanning
Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet: Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser Notater 2017/14 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Et krevende år for industrien Artikler Energi og industri
Oljedrevet nedtur for industrien fortsatte i 2016 Artikler Energi og industri
Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep? SSB analyse 2017 Energi og industri
Vil snus overta for røyk? SSB analyse 2017 Helse
Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system Discussion Papers no. 855 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekordmange nye byggetillatelser Artikler