SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Strømprisene øker for husholdningene Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Mapping attractive urban areas: Documentation of a Eurostat-supported project under the “Merging statistics and geographic information grant programme” Notater 2017/31 Natur og miljø
Fastlandseksporten vokser stadig Artikler Utenriksøkonomi
Mer trafikk sjøvegen Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sommertrafikken krevde færre liv enn i fjor Artikler Transport og reiseliv
Tettleiken aukar med tettstadstorleiken Artikler Natur og miljø
Barnehagedekning før og nå Artikler Utdanning
Svakere årsresultat for verdipapirfondene Artikler Bank og finansmarked
Framleis nedgang i tenestehandelen Artikler Utenriksøkonomi
Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016 Rapporter 2017/27 Arbeid og lønn, Energi og industri
Stort flertall eier boligen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Én av ti bor trangt Artikler Bygg, bolig og eiendom
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Gjennomføringen av yrkesfag i bunnsjiktet i OECD Utdanningsindikatorer OECD Utdanning
Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage Artikler Utdanning