SSBs publikasjoner

Treff (7717)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flest nyankomne fra Afghanistan, Syria og Eritrea Artikler Innvandring og innvandrere
Produktivitetsfall i bygg og anlegg Artikler Bygg, bolig og eiendom
Mer hogst og høyere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Fleire hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016: Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Rapporter 2018/03 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Indikatorer til FNs Bærekraftsmål: Kartlegging av tilgjengelig statistikk i Norge for måling av FNs bærekraftsmål Notater 2018/01 Natur og miljø
Flere snusere enn røykere Artikler Helse
Auka sal i desember Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017 Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Significant and plausible futures: Global surroundings of Norway’s climate strategies Rapporter 2018/02 Natur og miljø, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Mindre ved brennes i gamle ovner Artikler Natur og miljø
Rekordhøy fastlandseksport i 2017 Artikler Utenriksøkonomi
Boligprisene opp 0,9 prosent Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Rekordlave 109 omkom i trafikken Artikler Transport og reiseliv