SSBs publikasjoner

Treff (7699)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svak nedgang i igangsettingstillatelser til boliger Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Flest i arbeid og utdanning blant flyktninger fra Etiopia og Eritrea Artikler Innvandring og innvandrere
Sterkest vekst i bussnæringen Artikler Transport og reiseliv
Økning i nettofordringer på over 1000 milliarder Artikler Offentlig sektor
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Billigere drivstoff ga mindre kostnader for alle fartøygrupper Artikler Transport og reiseliv
Får du DAB-radio til jul? Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i nyboligpriser Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Flere innvandrere i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram Artikler Innvandring og innvandrere
Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn: Teknisk dokumentasjon Notater 2017/45 Arbeid og lønn
Samla sal held seg stabilt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Nær 1 million bosatt i Oslo tettsted Artikler , Natur og miljø
Fortsatt stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Liten økning i månedskostnad Artikler Utdanning
Avløp og kloakk på kartet Artikler Natur og miljø