SSBs publikasjoner

Treff (7550)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Venstres velgere minst lojale Artikler Valg
Leverandørindustrien slit framleis Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Industriomsetningsvekst i 3. kvartal Artikler Energi og industri
Veksten i bygg og anlegg fortsetter Artikler Bygg, bolig og eiendom
Nytt år med sterk vekst for bilforhandlere og verksteder Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nedgang for teknisk konsulentvirksomhet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Færre tillatelser til boliger Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Økt andel gründere blant innvandrerne Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere
Framtidens eldre i by og bygd: Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse Rapporter 2017/32 Befolkning, Helse
Industrien tærer på ordrereservene Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kunnskapsgrunnlaget for arbeidsulykker i Norge Artikler Helse
Sykepleiere på avveie? Artikler Helse
Liten oppgang for reparasjoner Artikler Varehandel og tjenesteyting
Verdier for 162 milliarder i norske stiftelser Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Milliardverdier i søppel Artikler Natur og miljø