SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre ryper i sikte Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Industriomsetningen falt i siste tremånedersperiode Artikler Energi og industri
Uendret innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Konjunkturbunnen er passert SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over 200 000 midlertidig ansatte Artikler Arbeid og lønn
20 år i år: 100 000 elever på kulturskolen Artikler Kultur og fritid
Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Underskudd på vare- og tjenestebalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Artikler Arbeid og lønn
Underskudd på 13 milliarder kroner Artikler Offentlig sektor