SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre ryper i sikte Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbunnen er passert SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Industriomsetningen falt i siste tremånedersperiode Artikler Energi og industri
Uendret innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i eksportprisen for laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Redusert sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Over 200 000 midlertidig ansatte Artikler Arbeid og lønn
20 år i år: 100 000 elever på kulturskolen Artikler Kultur og fritid
Nedgang i bruttogjeld overfor utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Underskudd på vare- og tjenestebalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Redusert sysselsetting blant unge funksjonshemmede Artikler Arbeid og lønn
Underskudd på 13 milliarder kroner Artikler Offentlig sektor