SSBs publikasjoner

Treff (7699)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Kommunale avløp 2016: Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2016. Gebyrer 2017 Rapporter 2017/40 Natur og miljø
Et tøft år for utvinningsnæringen Artikler Energi og industri
Byggenæringene fortsetter å øke Artikler Bygg, bolig og eiendom
Norge dårligere ut i BNP-sammenlikning Artikler Priser og prisindekser
Oslo har mest likestilt arbeidsmarked Artikler Befolkning
Høy import ga årets andre handelsunderskudd Artikler Utenriksøkonomi
Størst folkevekst i Akershus Artikler Befolkning,
12 omkom på veiene i november Artikler Transport og reiseliv
790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Jordbruk og miljø 2017: Tilstand og utvikling Rapporter 2017/41 Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
«Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp Artikler Natur og miljø
Nedgang i klimagassutslippene Artikler Natur og miljø
Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA Notater 2017/44 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Betydelig realinntektsnedgang Artikler Inntekt og forbruk
Stabil sjøtransport Artikler Transport og reiseliv, Svalbard