SSBs publikasjoner

Treff (7699)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vekst i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nesten ni av ti er for utviklingshjelp Artikler Offentlig sektor
Omsatte boliger for til sammen 115 milliarder Artikler Bygg, bolig og eiendom
Betydelig vekst i industriomsetningen Artikler Energi og industri
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Holdning til bistand 2017 Rapporter 2018/06 Offentlig sektor
Ingen befolkningsvekst i samiske områder Artikler Befolkning
Færre tillatelser til nye bygg Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Samisk statistikk 2018 Rapporter 2018/05 Befolkning
Nedgang i sysselsettingsandelen på grunn av flere eldre? Artikler Arbeid og lønn
Den lave lønnsveksten fortsetter Artikler Arbeid og lønn
Her kan du sjekke lønna di Artikler Arbeid og lønn
Modell for beregning av boligformue: Oppdatert med tall for 2017 Notater 2018/03 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for nye eneboliger: Dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode Notater 2018/04 Priser og prisindekser
Estimering av leieinntekter fra næringseiendom: Oppdatert med tall for 2016 Notater 2018/05 Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom