SSBs publikasjoner

Treff (7619)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mer innvandrervennlige holdninger Artikler Befolkning
Prisveksten avtar for utleie av næringseiendom Artikler Priser og prisindekser
Farlig avfall vokser raskere enn økonomien Artikler Natur og miljø,
Holdninger til innvandrere og innvandring 2017 Rapporter 2017/38 Befolkning, Innvandring og innvandrere
Effekter av satsing på økt lærertetthet Rapporter 2017/39 Utdanning
Kraftig hopp i oljeprisen i november Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Lavere eierandel blant innvandrerne Artikler Bygg, bolig og eiendom, Innvandring og innvandrere
Konsumprisene svakt opp i november Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Billigst i Oslo er dyrere enn resten av landet Artikler Priser og prisindekser
Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre: En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Rapporter 2017/36 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Innvandrere i Norge 2017 Statistiske analyser 155 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Rapporter 2017/37 Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Fleire hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Overskuddet i offentlig forvaltning øker Artikler Offentlig sektor