SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Multinomial logit estimation of transition probabilities for workers in government sector, municipal sector, private sector with and without contractual pensions (AFP) and self-employed Notater 2017/32 Offentlig sektor, Arbeid og lønn
Sterk nedgang i byggetillatelser i august Artikler , Bygg, bolig og eiendom
Tony Atkinson and his legacy Discussion Papers no. 863 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
To av tre overdragelser til landbruksformål Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
Prisene på nye boliger flater ut Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
1 av 10 i pensjonsalder må gå i trapper til boligen Artikler Bygg, bolig og eiendom
Låneopptak på 200 milliarder kroner Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Nedgang i eksportprisen for laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Regulation in the presence of adjustment costs and resource scarcity: transition dynamics and intertemporal effects Discussion Papers no.864 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Samla sal held seg stabilt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Industrien leverer over halvparten til materialgjenvinning Artikler Natur og miljø
Framleis flest aksjeselskap og einskildpersonføretak Artikler
Auke i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Arbeidsinnvandrere – fra hovedstadsfenomen til vanlig syn i hele landet Samfunnsspeilet 3/2017 Befolkning, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn