SSBs publikasjoner

Treff (7793)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økt transportarbeid Artikler Transport og reiseliv
Flere begynner på helse- og oppvekstfag Artikler Utdanning, Offentlig sektor,
Foreldra prioriterer barna Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Høyere strømpriser for husholdningene Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Hvilke studenter er mest fornøyde med undervisningen? Artikler Utdanning
Auka sal i januar Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart: Endringer i vekter og beregninger fra 2017 Notater 2018/09 Transport og reiseliv
Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen: Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Rapporter 2018/07 Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Redusert innvandring og færre fødslar Artikler Befolkning,
Vekst i oljeinvesteringene i 2018 Artikler Energi og industri
Vi nærmar oss 5,3 millionar Artikler Befolkning,
Færre og færre gifter seg Artikler Befolkning
Tydelig vekst i samlede investeringer for 2018 Artikler Energi og industri
Økt tilgang på byggeprosjekter Artikler Bygg, bolig og eiendom
Omsetningsnedgang for norske dotterselskap i utlandet Artikler Utenriksøkonomi