SSBs publikasjoner

Treff (6597)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gamle vedovner gir høye utslipp Artikler Natur og miljø
Kjent statistikk under lupen Artikler Priser og prisindekser
I forskningen og vitenskapens tjeneste Artikler Befolkning
Store prisforskjeller på svenskegrensen Artikler Priser og prisindekser
En av fem er plaget av hodepine Artikler Helse
Valgaktuelt: Artikler til Stortingsvalget 2001 Artikler Valg
Den globale fruktbarheten på vei ned Artikler Befolkning
Foreldre vil ha frukt i skulen Artikler Utdanning
En snarvisitt i Munthesgate Artikler Valg
"Halve Norge" har sagt ja Artikler Befolkning
Økt utenlandsk eierskap i industrien Artikler Energi og industri
Foredrag om FoB og BAP på SSBs jubileum 8.juni 2001 Artikler Befolkning
Utlandet vinner Artikler Kultur og fritid