SSBs publikasjoner

Treff (7543)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Kyoto-avtalen har ikke stoppet utslippsveksten Artikler Natur og miljø
Hvem er de arbeidsledige? Artikler Arbeid og lønn
Kollektivtransporten over kneika? Artikler Transport og reiseliv
Skyhøye bensinpriser? Artikler Priser og prisindekser, Varehandel og tjenesteyting
Miljøskattenes andel av skatteinntektene synker Artikler Offentlig sektor
Norge satser mye på helse for Kari og Ola Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Helse, Offentlig sektor
Virkninger av ulik innretning av finanspolitikken 2006-2009 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Veitrafikken årsak til økt støyplage Artikler Natur og miljø
Halvparten ønsker fast ansettelse Artikler Arbeid og lønn
Nytt pensjonssystem - viktige avveininger i utformingen Artikler Offentlig sektor, Sosiale forhold og kriminalitet
Grunnskolen i endring Artikler Utdanning
Endringer i årsverk innenfor pleie og omsorg Artikler Helse
Hvor mye inntektsskatt betaler vi? Artikler Inntekt og forbruk