SSBs publikasjoner

Treff (7101)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Norsk økonomi i 2004 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksøkonomi og disponibel realinntekt for Norge Utenriksøkonomi
Mindre røyking, men mer overvekt Artikler Helse
Flest kvinner studerer utenlands Artikler Utdanning
Primærlegene koster mest for små kommuner Artikler Helse
Norske elever har mindre undervisning Artikler Utdanning
Flere nordmenn enn innvandrere finner ektefelle i utlandet Artikler Befolkning
40 000 arbeidstakere utsatt for mobbing Artikler Arbeid og lønn
Én av fire jobber deltid Artikler Arbeid og lønn
Ny konsumprisindeks for Svalbard Artikler Priser og prisindekser, Svalbard
Utbredt ønske om større likhet Artikler Befolkning
De fleste vil likestille samboerskap med ekteskap Artikler Befolkning
900 000 gamle ovner i bruk Artikler Natur og miljø
Stadig hindringer for funksjonshemmede Artikler Helse
Hver sjette vedkubbe brennes i rentbrennende ovn Artikler Natur og miljø