SSBs publikasjoner

Treff (7627)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mannlege flyktningar kjem raskare i arbeid Artikler Innvandring og innvandrere
Utlånsmarginen øker Artikler Bank og finansmarked
Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016 Rapporter 2018/01 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Økte kostnader for vinterdrift av veger i 2017 Artikler Priser og prisindekser, Transport og reiseliv
Større fangstmengd – lågare verdi Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet Artikler Arbeid og lønn
En av ti driftskroner går til kjøp av tjenester fra private Artikler Helse
Raskere å hente ut tallene du trenger Artikler Befolkning
Hytte-Norge er flerkulturelt Artikler Bygg, bolig og eiendom
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Uendret KPI siste måned Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
PPI fortsetter oppgangen Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppfyller ikke mål om 50 prosent materialgjenvinning Artikler Natur og miljø
Stadig positiv utvikling i industriomsetningen Artikler Energi og industri
Liten auke i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer