SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler Artikler Transport og reiseliv
FoU i næringslivet vokser videre Artikler Teknologi og innovasjon
Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute? Artikler Arbeid og lønn, Befolkning, Kultur og fritid
49 omkomne og 279 hardt skadde i trafikken Artikler Transport og reiseliv
Økt handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Mer enn en fjerdedel av foretakene overlevde i fem år Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Færre foreldremeklinger gjøres eksternt Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Stadig flere kvinnelige ledere Artikler Befolkning
Frivillig innsats tilsvarende 74 milliarder Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Kultur og fritid
Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Rapporter 2017/28 Befolkning, Arbeid og lønn, Inntekt og forbruk, Kultur og fritid, Helse
Auke i kjøtproduksjonen Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri, Energi og industri
Største vekst i familievernsaker på over 15 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri