SSBs publikasjoner

Treff (7558)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økning for arbeidskrafttjenester Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom
Stabil vekst i Fastlands-BNP Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Få aktive medlemmer i politiske partier Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Drøyt 1 av 4 tenkte på innvandring da de stemte Artikler Valg
Mest frivillig arbeid for idrettslagene Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Norge bruker fjerde mest på helse i OECD Artikler , Helse
KPI opp 1,2 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
HKPI uendra sist månad Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Sterk prisoppgang på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
The Norwegian KLEMS Growth and Productivity Accounts: 1997-2014 Notater 2017/38 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre nye føretak Artikler
Fiskarane leverte mest fisk i Møre og Romsdal Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
7 av 10 SV-velgere er kvinner Artikler Valg
Stabilt tal på ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn