SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Svakere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Hva vet vi om leiemarkedet i Norge? Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
Arbeidsløysa på 4,2 prosent Artikler Arbeid og lønn
Avgifter på klimagassutslipp dominerer miljøavgiftene Artikler Natur og miljø
Vi betaler mindre i bensin- og dieselavgifter Artikler Natur og miljø
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
Veksten i aleneboende avtar Artikler Befolkning
Færre unge straffet også i 2015 Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Guttene havner bakpå Artikler Utdanning
Hvordan utnytte store datamengder i KPI? Samfunnsspeilet 3/2017 Priser og prisindekser
Mer hogst - lavere priser Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hedmarksskogeierne mest aktive Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Slepebåter - eneste med kostnadsøkning Artikler Transport og reiseliv