SSBs publikasjoner

Treff (7538)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
Produksjonsindeks for bygg og anlegg Notater 2017/41 Priser og prisindekser
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
4 prosent muslimer i Norge? Artikler Befolkning, Kultur og fritid, Innvandring og innvandrere
Moderate nettotegninger i verdipapirfond Artikler Bank og finansmarked
Arbeidsløysa på 4,0 prosent Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Kraftig verdiøkning for noterte aksjer Artikler Bank og finansmarked
Ny sentralitetsindeks for kommunene Notater 2017/40 Befolkning, Offentlig sektor
Fortsatt høy tilgang på anleggsprosjekter Artikler Bygg, bolig og eiendom
Avfallet øker like mye som BNP Artikler Natur og miljø
Mindre bankoverføringer til og fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Eldre har svakere sosiale nettverk Artikler Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet
Økt grensetransport med baltiske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Ingen økning i byggeavfall Artikler Natur og miljø, Bygg, bolig og eiendom
Stor variasjon i innvandreres husholdningssammensetning Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere