SSBs publikasjoner

Treff (7382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Laveste antall oppklarte lovbrudd siden 90-tallet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Utlånsmarginene fortsetter å øke Artikler Bank og finansmarked
Sterk passasjervekst på sporvei Artikler Transport og reiseliv
Små gårdsbruk ender ofte som bolig eller hytte Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Hvor i arbeidslivet skjer de alvorlige ulykkene? Artikler Helse
Potetferien er avlyst Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet SSB analyse 2017 Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Match quality in housing transactions: What can we learn from comparing buyers and sellers? Discussion Papers no. 865 Nasjonalregnskap og konjunkturer
11 prosent økning i nettofordringer Artikler Offentlig sektor
Svakt varekonsum Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Større overskudd for aksjeselskapene Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Må hundre år tilbake i tid for å finne 26 felte ulv Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Kvalitet i IPLOS-registeret 2016: Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering Notater 2017/33 Helse
45 døde i arbeidsulykker i fjor Artikler Helse