SSBs publikasjoner

Treff (7790)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vekst i husholdningenes disponible realinntekt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt overskudd på driftsbalansen Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall: Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV Rapporter 2018/08 Utdanning
Økt alkoholomsetning for 4. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Auka investeringar i driftsbygningar Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Rekordlav fruktbarhet Artikler Befolkning
Underskot på tenestebalansen Artikler Utenriksøkonomi
14 prosent av befolkningen er innvandrere Artikler Befolkning
Store kjønnsforskjeller i arbeidslivet Artikler Befolkning
Bedre verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor Artikler Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
Dette er kvinner og menn i Norge 2018 Faktahefter Befolkning, Utdanning, Arbeid og lønn, Inntekt og forbruk, Kultur og fritid, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Helse, Valg, Virksomheter, foretak og regnskap
Kartlegging av arbeidsforhold som oppdragstaker i a-ordningen Notater 2018/10 Arbeid og lønn
Kraftig nedgang i bilkjøpene Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk