SSBs publikasjoner

Treff (7558)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Fortsatt svak vekst i næringsinntekten Artikler Inntekt og forbruk
Nedgangen i tenestehandelen held fram Artikler Utenriksøkonomi
Mange innvandret til arbeid og familie Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Færre medlemmer i kristne trussamfunn – dei islamske veks Artikler Kultur og fritid
Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet Artikler Helse
Flest nye hytter i store fritidsbyggområder Artikler Natur og miljø
Barnetilsynsundersøkelsen 2016: En kartlegging av barnehager og andre tilsynsordninger for barn i Norge Rapporter 2017/35 Utdanning, Sosiale forhold og kriminalitet
Den moderate oppgangen fortsetter Konjunkturtendensene Nasjonalregnskap og konjunkturer
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Aldring og sysselsetting i by og bygd SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunktursituasjonen internasjonalt SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konjunkturutviklingen i Norge SSB analyse 2017 Nasjonalregnskap og konjunkturer
Gjennomgang av tidligere LÆRERMOD-framskrivinger Notater 2017/42 Arbeid og lønn, Utdanning
Sterkere pengemengdevekst Artikler Bank og finansmarked
Svak nedgang i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk