245453
245453
Svak nedgang i boligomsetningen
statistikk
2016-11-07T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom
no
eiendomsoms, Eiendomsomsetning, tinglyste omsetninger, boligeiendommer, næringseiendommer, fritidseiendommer, tomter, kjøpesum, boligtyper, tomtefeste, hjemmelsoverføring (for eksempel fritt salg, tvangssalg, skifteoppgjør)Eiendom, Bygg, bolig og eiendom
true

Eiendomsomsetning3. kvartal 2016, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Svak nedgang i boligomsetningen

Antall omsetninger av boliger i fritt salg gikk ned med 1,4 prosent i 3. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015. For fritidsboliger i fritt salg var det en økning på 2,3 prosent i samme periode.

Tinglyst omsetning av fast eiendom. Foreløpige tall
3. kvartal 2016Endring i prosent
OmsetningerAndel3. kvartal 2015 - 3. kvartal 20163. kvartal 2011 - 3. kvartal 2016
Omsetninger i alt50 571100,00,74,6
Etablering av feste404111,328,3
Festeovergang3 2746-2,6-11,5
Hjemmelsoverføring i alt46 893930,85,8
Hjemmelsoverføring, fritt salg30 50560-1,7-0,5
Hjemmelsoverføring, gave3 973815,284,3
Hjemmelsoverføring, tvangssalg2280-8,4-15,6
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling og skifteoppgjør7 097142,94,9
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt5 090104,013,2

I alt ble det tinglyst 50 600 omsetninger av fast eiendom i 3. kvartal 2016. Det er en økning på knapt 1 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015.

Samlet omsetningsverdi økte

Samlet verdi av de omsatte eiendommene som ble tinglyst i 3. kvartal 2016, utgjorde 111,9 milliarder kroner. Sammenliknet med 3. kvartal 2015 var det en økning på 3,1 prosent.

Færre boligomsetninger

Det ble tinglyst i alt 24 900 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 3. kvartal 2016. Dette er en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Størst nedgang var det i Rogaland og Telemark med henholdsvis 12 og 7 prosent. Samlet verdi av de omsatte boligene i fritt salg var 83,9 milliarder kroner, en økning på 2,4 prosent fra 3. kvartal 2015. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning var 3,4 millioner kroner i 3. kvartal 2016. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 3. kvartal: 5,9 millioner kroner. Deretter fulgte Akershus og Sør-Trøndelag, med henholdsvis 4,5 millioner og 3,4 millioner kroner.

Økt salg av fritidseiendommer

I 3. kvartal ble det totalt omsatt 3 900 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenlignet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 2,3 prosent. Det ble omsatt 3 100 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 800 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,6 millioner, mens gjennomsnittet for fritidsbolig på festet tomt var 1,4 millioner kroner.

Statistikken er ingen prisstatistikkÅpne og lesLukk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste eiendomsomsetninger med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom , se Boligprisindeksen.