239696
239696
Auke i byggjekostnadene
statistikk
2016-05-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBygg og anlegg, Bolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderapril 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Auke i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,9 prosent frå mars til april i år. Materialkostnadene auka med 1,6 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
April 2016
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,92,7176,3
Bustader i alt, arbeidskraft0,01,1181,9
Bustader i alt, materialar1,64,2180,5
Einebustader av tre1,02,3177,0
Einebustader av tre, materialar1,83,4178,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid1,12,6177,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar1,93,6177,9
Bustadblokker0,62,0174,9
Bustadblokker, materialar1,13,1184,1

Byggjekostnadene gjekk opp med 1,0 prosent for einebustad og 0,6 prosent for bustadblokk frå mars til april i år.

Frå april 2015 til april 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,3 og 2,0 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 3,4 og 3,1 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.