251349
251349
Små endringer i byggjekostnadene
statistikk
2016-10-11T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderseptember 2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Små endringer i byggjekostnadene

Byggjekostnadene for bustader gjekk ned med 0,1 prosent frå august til september i år og var 2,9 prosent høgare enn i september 2015.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
September 2016
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt1-0,12,9177,6
Bustader i alt, arbeidskraft0,01,4183,8
Bustader i alt, materialar-0,14,1181,3
Einebustader av tre-0,12,5178,2
Einebustader av tre, materialar-0,13,3179,5
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid-0,12,6178,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,03,4178,3
Bustadblokker-0,12,4176,3
Bustadblokker, materialar-0,13,0185,3

Byggjekostnadene for både einebustad av tre og bustadblokk gjekk ned med 0,1 prosent. Materialkostnadene for dei same bustadtypane minka med 0,1 prosent i same periode.

Frå september 2015 til september 2016 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,5 og 2,4 prosent. Dei tilsvarande materialkostnadene steig med høvesvis 3,3 og 3,0 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.