276522
276522
Stabile byggjekostnader
statistikk
2017-04-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Priser og prisindekser
true

Byggjekostnadsindeks for bustadermars 2017

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Stabile byggjekostnader

Byggjekostnadene for bustader var uendra frå februar til mars i år. Materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Mars 2017
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,03,0180,1
Bustader i alt, arbeidskraft0,02,4186,2
Bustader i alt, materialar0,23,4183,8
Einebustader av tre0,13,1180,6
Einebustader av tre, materialar0,13,4181,6
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid0,13,1181,2
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,13,4180,5
Bustadblokker0,13,2179,3
Bustadblokker, materialar0,13,1187,8

Frå mars 2016 til mars 2017 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 3,1 og 3,2 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig med 3,4 og 3,1 prosent i same periode for einebustad og bustadblokk.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB