199409
199409
Byggjekostnadene opp 2,1 prosent
statistikk
2016-01-13T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Bygg, bolig og eiendom
no
bkibol, Byggjekostnadsindeks for bustader, byggjekostnadar, arbeidskraftkostnader, materialkostnader, einebustader, bustadblokker, arbeidstypar (for eksempel elektrikararbeid, røyrleggjararbeid, grunnarbeid), materialtypar (for eksempel betong, armeringsstål, trelast), byggindeks, indeksreguleringBolig og boforhold, Byggekostnadsindekser , Bygg og anlegg, Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggjekostnadsindeks for bustaderdesember 2015

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Byggjekostnadene opp 2,1 prosent

Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 2,1 prosent frå desember 2014 til desember 2015. Materialkostnadene steig med 2,8 prosent i same periode.

Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100
Desember 2015
Endring frå førre månad, prosentEndring frå førre år, prosentIndeks
1Byggjekostnadsindeks for bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker.
Bustader i alt10,02,1173,3
Bustader i alt, arbeidskraft0,01,8181,5
Bustader i alt, materialar0,02,8175,0
Einebustader av tre0,02,2174,5
Einebustader av tre, materialar0,02,9174,7
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid-0,12,3174,8
Einebustader av tre, byggjearbeid unnateke stein-, jord- og sementarbeid, materialar0,02,8173,4
Bustadblokker0,12,0173,1
Bustadblokker, materialar0,12,8180,8

Frå desember 2014 til desember 2015 auka kostnadene for bygging av einebustader av tre og bustadblokker med høvesvis 2,2 og 2,0 prosent. De tilsvarande materialkostnadene steig respektive 2,9 og 2,8 prosent i den same perioden.

Byggjekostnadene for bustadblokker auka med 0,1 prosent, medan einebustader av tre var uendra frå november til desember 2015.