Notater 2020/12

Definisjoner og beregningsmetode Vektgrunnlag 2019

Byggekostnadsindeks for boliger

Byggekostnadsindeksene for bolig består av indeks for boligblokk, enebolig av tre og bolig i alt.

I tillegg publiseres det en rekke fagindekser med materialindekser for hvert fagområde og en totalindeks med arbeidskraftkostnader.

Denne publikasjonen dokumenterer kvalitetsforbedringene som har blitt gjennomført i disse indeksene de siste to årene. De viktigste endringene er innføringen av Statistisk sentralbyrås kvartalsvise arbeidskraftskostnadsindeks med forbedringer fra a-ordningen som datagrunnlag for arbeidskraftsomkostningene fra og med august 2018, samt endringer i vektgrunnlaget med representantvarer fra og med august 2019.

Om publikasjonen

Tittel

Byggekostnadsindeks for boliger. Definisjoner og beregningsmetode Vektgrunnlag 2019

Ansvarlig

Hanne Høiby

Serie og -nummer

Notater 2020/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1099-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

14

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt