Byggekostnadsindeksene og økte priser på trelast

Publisert:

SSB får for tiden mange henvendelser om byggekostnadsindeksene for bolig og i hvilken grad de fanger opp de store prisøkningene på trelast som har pågått siden høsten 2020.

Det var et tidsmessig etterslep på innrapporteringen av disse prisene, men de aller fleste oppgavegiverne skal nå ha levert prisendringer som har skjedd i perioden 15. oktober 2020 til 15. juni 2021. De relativt store økningene i kostnadene knyttet til bygging av eneboliger av tre skyldes primært dyrere trelast, viser nye tall fra statistikken Byggjekostnadsindeks for bustader.

Vi innhenter priser på 10 representantvarer innen kategorien trelast. Utslaget i indeksen som følge av prisendringer er avhengig av hvor mye varen vekter i indeksen. Trelast vekter til sammen drøyt 10 prosent i «byggekostnadsindeksen for enebolig av tre, i alt.» Det vil si at andre varer, arbeid og transport teller cirka 90 prosent. Dersom prisene på trelast øker med 25 prosent og prisene på de andre innsatsfaktorene øker med 3 prosent, så vil ikke totalindeksen øke med mer enn om lag 5 prosent.

 

Faktaside

Kontakt