CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Priskalkulator

Hvor mye tilsvarer 5 kr i 1963 i dag? Justere husleien?

Beregn prisendring med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA

Kalender

Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Kalender

Aktuelt

Statistiske analyser 155

Innvandrere i Norge 2017

«Innvandrere i Norge 2017» er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

Boforhold

Lavere eierandel blant innvandrerne

Få innvandrere eier boligen sin. Dette gjelder også blant dem med svært lang botid i Norge.

Rapporter 2017/41

Jordbruk og miljø 2017

Rapporten presenterer statistikk som skal kaste lys over status og utvikling i dei ulike miljøpolitiske resultatområda for jordbruket.

790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar

Hittil i år er det betalt inn 790 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er drygt 46 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor.

biler bil vei trafikk parkering

«Dieseljukset» ga betydelig oppjusterte utslipp

Utslippene fra dieseldrevne personbiler de siste årene er justert opp med opp mot 30 prosent som følge av det såkalte utslippsjukset.

Høy import ga årets andre handelsunderskudd

For andre gang i 2017 var det underskudd i utenrikshandelen med varer – denne måneden på 4,2 milliarder kroner.

Spiser og drikker for over 4 000 kroner hver i julemåneden

Våre samlede utgifter til mat og drikke vil nå nesten 23 milliarder kroner i desember. Det betyr at hver av oss spiser og drikker for 4 400 kroner i løpet av julemåneden.

Flere lærere ga ikke bedre karakterer

12. desember - Lærere og skoleledere mener ekstra lærerstillinger gjør en forskjell. Likevel har ikke de ekstra stillingene bidratt til bedre karakterer, viser evaluering av satsingen på 600 nye lærerstillinger i ungdomsskolen for perioden 2013-2016.