Dødsårsaker (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 08877: Selvmord, etter kjønn, alder og dødsmåte (avslutta serie)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  
kjønn ­   
alder ­   
dødsårsak ­   

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
år    

Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken