Vannmagasinenes fyllingsgrad (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08181: Vannmagasinenes fyllingsgrad, etter områdeinndeling (prosent) (avslutta serie) (2006U01 - 2010U52)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken