Folke- og boligtellingen. Innvandrernes boforhold (opphørt)