Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13458: Jordbruksbedrifter med leige av jordbruksareal og leigd areal, etter driftsform 2010 - 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
17.12.2021 08:00
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med jordleige i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger heile jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger 50-99 prosent av jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter som leiger mindre enn 50 prosent av jordbruksarealet:
jordbruksbedrifter
Leigd jordbruksareal i alt (dekar):
dekar
Leigd jordbruksareal per jordbruksbedrift med leige (dekar):
dekar
Del av jordbruksareal som er leigd (prosent):
prosent
Jordbruksbedrifter i alt:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter utan jordleige:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter med jordleige i alt:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter som leiger heile jordbruksarealet:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter som leiger 50-99 prosent av jordbruksarealet:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Jordbruksbedrifter som leiger mindre enn 50 prosent av jordbruksarealet:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Leigd jordbruksareal i alt (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Leigd jordbruksareal per jordbruksbedrift med leige (dekar):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Del av jordbruksareal som er leigd (prosent):
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter i alt , Jordbruksbedrifter utan jordleige , Jordbruksbedrifter med jordleige i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Korn og oljevekstar , Øvrige jordbruksvekstar ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000