Landbruksteljing

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13244: Jordbruksbedrifter med lager for husdyrgjødsel 2000 - 2020

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
Magnus Theodor Engh, Statistisk sentralbyrå
+47 40811340
01.10.2021 08:00
Jordbruksbedrifter med husdyrgjødsel i alt:
jordbruksbedrifter
Med gjødselkjellar for blautgjødsel:
jordbruksbedrifter
Med flyterenne for blautgjødsel:
jordbruksbedrifter
Med gjødselkum/lagune for blautgjødsel:
jordbruksbedrifter
Med innandørs talle/djupstrø:
jordbruksbedrifter
Med utandørs talle/utegard:
jordbruksbedrifter
Med fastgjødsel utandørs direkte på bakken:
jordbruksbedrifter
Med fastgjødsel utandørs på tett botnplate:
jordbruksbedrifter
Med gjødselkjeller for fastgjødsel:
jordbruksbedrifter
Med landkum/landtank:
jordbruksbedrifter
Ikkje eige lager for husdyrgjødsel:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med husdyrgjødsel i alt:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med gjødselkjellar for blautgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med flyterenne for blautgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med gjødselkum/lagune for blautgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med innandørs talle/djupstrø:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med utandørs talle/utegard:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med fastgjødsel utandørs direkte på bakken:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med fastgjødsel utandørs på tett botnplate:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med gjødselkjeller for fastgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Med landkum/landtank:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Ikkje eige lager for husdyrgjødsel:
Teljedatoen varierer for dei ulike åra
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter med husdyrgjødsel i alt , Med gjødselkjellar for blautgjødsel , Med flyterenne for blautgjødsel ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000