Til toppen

12846: Fangst, etter fangstart og nasjonalitet på fiskefartøyet (avslutta serie) 2014 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Kjelde: Fiskeridirektoratet