Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

12846: Fangst, etter fangstart og nasjonalitet på fiskefartøyet (avslutta serie) 2014 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

nasjonalitet på fiskefartøyet


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
. Kjelde: Fiskeridirektoratet

Brukerveiledning for statistikkbanken